Fritt Behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter som har fått rett til utredning og behandling i spesialistjenesten selv kan velge behandlingssted. Du kan velge offentlige tjenester, private med avtale, og private med avtale med HELFO. Du betaler da vanlig egenandel for besøket.

Ullevål Hageby Hjertesenter har en slik avtale med HELFO.

For å komme til oss under denne ordningen må fastlegen din henvise deg på vanlig måte til ditt lokalsykehus. Hvis du vil komme til oss, må det fremgå av henvisningen at du ønsker å benytte deg av Fritt Behandlingsvalg, og at du vil undersøkes av Ullevål Hageby Hjertesenter. Sykehuset vil rettighetsvurdere deg, og hvis du får rett til utredning, videresende henvisningen til oss. Vi innkaller deg da til time.

Les mer om Fritt Behandlingsvalg her.