Vi utfører full undersøkelse av hjerte og halskar av voksne pasienter. Du trenger ikke henvisning for å få time hos oss.

Egenbetalende

  • Full utredning (Arbeids-EKG, ultralyd av hjerte og halskar) kr 3000,-
  • Ultralyd av hjerte kr 1500,-
  • Ultralyd av halskar kr 1500,-
  • Langtids EKG-registrering kr 1500,-
  • 24-timers blodtrykksmåling kr 1500,-


Dette er veiledende priser. Total kostnad kommer an på medgått tid. I hovedsak vil den ikke overstige kr 3000,- pr konsultasjon.


Vi gjør en individuell vurdering av behovet til hver pasient, og blir enige om hva slags utredning/undersøkelse som er hensiktsmessig.

Fritt Behandlingsvalg

Egenandel kr 351,- uavhengig av undersøkelse. Gjelder kun dersom henvisning er skrevet og behandling påbegynt før 31.12.22. Les mer om det her.